bölük

bölük
is.
1. Piyada və bəzi xüsusi qoşun hissələrində batalyon tərkibinə daxil olan əsgəri hissə; rota. Diviziyanın alayları, hər alayın bölükləri kənd aralarında, meşəliklərdə, dağda-daşda yerləşmişdi. S. R..
2. Parça, tikə, hissə. Tağı əmi <bildirçini> qırğının əlindən alıb başını kəsdi. Sonra iki bölük edərək tulalara atdı. . S. S. A..
3. «Bir» sözü ilə: bir bölük – bir yığın, bir sürü, bir dəstə; çoxlu. Bir bölük yaşılbaş sonalar kimi; Yığılıb gəlibdir Qazağa qızlar. M. P. V.. Bir bölük atlar; Atlar göy otlar. A. S.. <Məşədi Cəfər:> Məndən sonra bir bölük yetim-yesir qalacaq. Ə. H.. Bir tək donluq ilə Mirzə yazıq özünü saxlasın, yoxsa pul göndərib bir bölük, külfətini dolandırsın. S. R.. bölük-bölük zərf Dəstə-dəstə, dəstələr halında. Adamlar bölük-bölük gəldilər. – Bölük-bölük, dəstə-dəstə qızınan; Sonam göldə üzən yerdir bu yerlər. Aşıq Kərəm.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Bölük — (türk.), s.v.w. Kompagnie, Schwadron; Bölük Baschi oder Jüs Baschi, s.v.w. Kompagniechef …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Bölük — (türk.), eine Truppenabteilung, Rotte, Kompagnie; B. Baschi, Kompagniechef, Hauptmann …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • bòluk — m 〈N mn uci〉 reg., {{c=1}}v. {{ref}}bonluk{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • boluk — bòluk m DEFINICIJA v. bonluk …   Hrvatski jezični portal

  • bölük — I, 385 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • bölük — is., ğü 1) Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim. B. Felek 2) Saç örgüsü 3) Hizip 4) ask. Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bölük bölük — zf. Parçalara ayrılmış biçimde, kısım kısım Dizi dizi, bölük bölük kuytu bir körfeze doğru yollandılar. Ç. Altan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bölük pörçük — sf., ğü 1) Bütünlüğü sağlanamamış, parça parça 2) zf. Dağınık bir biçimde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bölük bebek — küçük çocuk,küçümseme anlamında kullanılır …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • parça bölük — zf. Kısım kısım, azar azar, oradan buradan Tutunan sadece Tanrı vergisi kabiliyeti idi, parça bölük edindiği bilgilerdi. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”